top of page
Screenshot 2023-05-08 at 12.36.17.png

Razvoj sistema, ki je odziven na potrebe iz okolja in ustvarja visokokvalificirano delovno silo za poklice prihodnosti in nagovarja trende in izzive sedanjosti in prihodnosti mora pokrivati različna področja, med katerimi izpostavljamo zeleno in digitalno logistiko in oskrbovalne verige, ki so izpostavljene kot eden bistvenih izzivov zelenega in digitalnega prehoda ter trajnostne prihodnosti EU.  

Načrt za okrevanje in odpornost NOO

Načrt za okrevanje in odpornost (NOO) je podlaga za koriščenje sredstev evropskega Mehanizma za okrevanje in odpornost. Pripomogel bo k okrevanju slovenskega gospodarstva in prispeval k blažitvi socialnih posledic pandemije covida-19. Z izvedbo načrtovanih reform in naložb za zeleni in digitalni prehod bo slovenska družba bolj trajnostna, odpornejša in bolje pripravljena na izzive prihodnosti. 

Vseživljensko izobraževanje

Koncept vseživljenjskega učenja (VŽU) je danes postal nujen del kariernega napredovanja vsakega posameznika in pomeni nenehno pridobivanje formalnega in neformalnega znanja skozi vse življenje. 

Trajnostni razvoj

Najpogosteje uporabljena definicija trajnostnega razvoja je definicija Svetovne komisije za okolje in razvoj (WCED), ki pojem trajnostnega razvoja opredeljuje kot razvoj, ki zadovoljuje trenutne potrebe, ne da bi pri tem ogrožal zadovoljevanja potreb prihodnjih generacij. 

Promocija trajnostnih vrednot, problemskega izobraževanja in uporabnost digitalizacije... 

Cilji projekta

Cilj prjekta »DigInGreen« je pilotna vzpostavitev okolja za učinkovito izobraževanje za zeleni in digitalni prehod na nivoju poslovno-gospodarske logistike in oskrbovalnih verig namenjen prvenstveno: 

 

• študentom, 

• zaposlenim v organizacijah javnega in zasebnega sektorja (javna uprava, logistična in ostala podjetja, ki izvajajo logistične aktivnosti) ,

 

• in drugih zainteresiranih deležnikov (v sklopu VŽU).

Kontakt

Mariborska cesta 7, 3000 Celje, Slovenia

00 386 40 565 128

Thanks for submitting!

bottom of page